MOBİSAD-IMEX FUARI’NA KATILIMDA 546.822 TL DESTEK – MOBİSAD – IMEX

MOBİSAD-IMEX FUARI’NA KATILIMDA 546.822 TL DESTEK

Mobil İletişim, Teknoloji, Bilişim sektörlerinin dev buluşması MOBİSAD-IMEX Fuarı, Ticaret Bakanlığı destek kapsamına dahil edildi.

Bu destek kapsamında MOBİSAD-IMEX Fuarı katılımcılarımız;

 • Fuar alanı kirası
 • Stant tasarımı, konstrüksiyonu ve konstrüksiyonu giderleri
 • Işıklandırma, internet, elektrik, masa sandalye, ses, görüntü sistemleri, temizlik, halı gibi stant için yapılan giderleri
 • Nakliye ücretlerinin toplamının

%60 oranında destekten faydalanabilecektir.

Fuar katılımcılarımız bu destekler kapsamında yukarıdaki giderlerinin toplamı olarak yaptıkları 911.370 TL giderin %60’ı olan 546.822 TL desteği Bakanlık’tan iade olarak alabileceklerdir.

BU DESTEKTEN FAYDALANMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?
Bu destekten faydalanmak için öncelikle HİB’e (Hizmet ihracatçı Birliği) üye olunması gerekiyor.
Bilgi ve destek için HİB iletişim bilgileri
Telefon: 0212 454 01 00
Faks: 0212 454 01 01
E-mail: info@hib.org.tr
KEP: hib@hs01.kep.tr

HER FİRMA HİB ÜYESİ OLABİLİYOR MU?
HİB üyesi olmak için firmanızın NACE kodunun Hizmet kodlarında yer alması gerekiyor. HİB iletişim bilgilerinden detaylı bilgileri temin edebilirsiniz.

HİB ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLERE NEREDEN ULAŞABİLİRİM
Üyelik Başvurusu | H İ B (hib.org.tr) linkinde detaylı bilgiler yer almaktadır. Bunun dışında detaylı bilgi için HİB ile iletişim kurabilirsiniz.

HİB ÜYESİ OLARAK FAYDALANABİLECEĞİM DİĞER DESTEKLER NELERDİR?
HİB üyesi olarak Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Hizmet İhracatı Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan çok önemli desteklerden faydalanabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı linkleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Destek ana başlıkları ve 2024 yılı için yayınlanmış destek üst limitleri hakkında bilgi almak için
5447 Sayılı Karar Destek Üst Limitleri (ticaret.gov.tr) 

HİB ÜYELİĞİ VE DESTEKLERDEN FAYDALANMA SÜREÇLERİ ZORLU VE YORUCU MU?
Hayır, zor değil, bilakis çok kolay. Uluslararası Hizmet İhracatı Genel Müdürlüğü ve HİB yöneticileri ve yetkilileri destek başvuru süreçlerini kolaylaştırmak için maksimum çabayı gösteriyorlar.

5447 SAYILI TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE1

Yurt içi etkinlik bireysel katılım desteği

MADDE 38

 1. İşbirliği kuruluşunun katılım sağlayacağı “Desteklenen Yurt İçi Bireysel Etkinlikler Listesi (EK-38B)”nde yer alan etkinliğe ilişkin katılım giderlerinin desteklenebilmesi için işbirliği kuruluşu tarafından etkinliğin başlangıç tarihinden en az bir ay önce “Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK-38A)” listesinde yer alan bilgi ve belgelerle ön onay başvurusu yapılır.
 2. Şirketin ya da işbirliği kuruluşunun “Desteklenen Yurt İçi Bireysel Etkinlikler Listesi (EK-38B)”nde yer alan etkinliğe katılım giderlerine ilişkin destek başvurusu, etkinliğin gerçekleştirilmesini müteakip “Yurt İçi Etkinlik Bireysel Katılım Desteği Başvuru Belgeleri (EK38)” listesinde yer alan bilgi ve belgelerle şirket ya da işbirliği kuruluşu tarafından yapılır.
 3. Bu madde kapsamında;
  1. Nakliye giderleri,
  2. Kayıt ücreti,
  3. Yer kirası,
  4. Standın tasarımı, konstrüksiyonu ve kurulumuna ilişkin giderler,
  5. Raf, ışıklandırma, internet, elektrik, ses ve görüntü sistemleri, temizlik, halı, masa ve sandalye giderlerini içeren stant harcamaları desteklenir.
 4. Bu madde kapsamında güvenlik, hostes ve tercümanlık hizmetine ilişkin giderler desteklenmez.
 5. Üçüncü fıkrada sayılan giderler söz konusu etkinliğe stant ile katılım sağlanması koşuluyla desteğe konu edilebilir.
 6. Genel Müdürlükçe desteklenmesi uygun görülen etkinlikler “Desteklenen Yurt İçi Bireysel Etkinlikler Listesi (EK-38B)”ne eklenerek Bakanlık internet sitesinden ilan edilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmeyen etkinlikler anılan listeden çıkarılır. Mezkûr listeler Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
 7. “Desteklenen Yurt İçi Bireysel Etkinlikler Listesi (EK-38B)”ne etkinlik eklenebilmesi için etkinliğin;
  1. Etkinliğin niteliği ve ilgili bilişim sektörleri açısından önemli olması,
  2. Katılımcı veya ziyaretçi açısından uluslararası nitelikli olması,
  3. Önceki performanslarının değerlendirilebilmesi,
  4. Stant ile katılım sağlanabilmesi
  5. Kurumsal bir internet sitesine sahip olması veya etkinliği düzenleyen organizatörün kurumsal internet sitesi üzerinden bilgilerine ulaşılabilir olması gerekir. Kurgusu itibarıyla stant ile katılımın mümkün olmadığı ya da katılımcılara standın haricinde farklı katılım seçeneklerinin sunulduğu etkinliklerde Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde beşinci fıkrada ve bu fıkranın (ç) bendinde belirtilen koşul aranmaz.
 8. (Genel Müdürlük, faaliyetlere gözlemci görevlendirebilir. Gözlemci, gerektiği durumlarda proje sahibi işbirliği kuruluşundan ve şirketten faaliyetin değerlendirilmesine ilişkin ilave bilgi ve belge talep edebilir.